29 mars, 2018

Bli bättre på att kommunicera med dina arbetskamrater

Kommunikation är en naturlig del av vår vardag och någonting vi gör i princip i alla situationer vi försätter oss i. En viktig del är hur vi kommunicerar med våra arbetskollegor. Det handlar inte bara om vad vi säger utan också om kroppsspråk och så mycket annat. Här ger jag tips på om man blir bättre på att kommunicera och på sätt skapar ett trevligare arbetsklimat.

Ta dig tid att lära känna dina kollegor:

Vi kommunicerar så klart mycket bättre med folk som vi är bekväma med och där vi känner oss avslappnade. Därför tycker jag att det är viktigt att man tar sig tid att lära känna sina kollegor. Du ska faktiskt spendera större delen av din dag med dem. Ett bra sätt kan vara att hitta på någonting utanför jobbet där det handlar om lite mer avslappnade former. Se också till att du själv mår bra för ditt humör och hur du känner dig kommer så klart påverka alla situationer.

Låt alla komma till tals och skapa en gemenskap:

Det är viktigt att kunna tala och ta plats men det är lika viktigt att kunna lyssna. Genom att låta alla ge sina åsikter och synpunkter kommer du skapa en gemenskap i gruppen och på så sätt bättre trivsel. Dessutom om vi går tillbaka till punkten ovan så kan du ju inte lära känna någon om du inte lyssnar på vad denne har att berätta. Man bör även utnyttja allas styrkor och få alla att känna sig delaktiga i vad det nu är som ska göras.

Engagera dig men lär dig också att inte ta saker personligt:

Om du bara ser arbetet som ett 8-timmars lidande till lön kommer detta också visar sig på hur du kommunicerar med andra. Engagera dig i det som pågår. Sitt inte för dig själv utan delta i samtalen. Detta kommer också bli mer personligt givande då du även växer som människa. Men det finns också stunder där du inte kan ta saker personligt. Vi har alla olika åsikter i frågor och man måste acceptera varandras olika synpunkter. Var också ärlig i dessa situationer. Är det någonting du inte förstår eller tycker låter konstigt så säg det till personen i fråga. I alla situationer är det mer givande att ha en öppen diskussion än att det missförstås och leder till onödiga konflikter. Alla på jobbet kommer vinna på att ha en bättre kommunikation.